Fyrväpplingen

Tillverkning av räcken. Uppdragsgivare: Tuve Bygg AB