Inhägnad markyta på Kuröd, ca 2000 kvm uthyres helt eller delvis.
För mer information kontakta Anders Swedenfeldt på 0522-10405.