Nils Ericsson skolan, Trollhättan

Tillverkning och montage av stålkonstruktioner, avväxlingar.  Uppdragsgivare: MVB Backgården.